Ingen EP har påträffats hittills i kenneln!

 

Mitt mål med min uppfödning är friska, sunda, trevliga och mentalt starka vallande bordercollie

 

Att alltid eftersträva att få utveckla bordercollien som vallande ras

 

Stötta valpköpare att utveckla/utbilda sin hund i den mån jag kan 

 

Som uppfödare vill jag att du provar att valla med din border och jag säljer endast till aktiva hem.

 

Jag förbehåller mig rätten att välja mina valpköpare

 

 

Border colliens egenskaper

❤ ❤ ❤

Border collien är en arbetande ras som används till vallning av mestadels får. Hundarnas arbetsförmåga ses som det viktigaste och är den egenskap som styr aveln. Border collien är en av de populäraste arbetande vallhundarna i världen.

Border collien har en stark vallinstinkt och passar inte bra att hålla enbart som sällskapshund på grund av att den behöver såväl mycket motion som psykisk stimulans. Border collien är en lättlärd, (lika lätt att lära in fel som rätt), energisk hund som vill och behöver arbeta för att trivas. En understimulerad border collie kan bli stressad och utveckla destruktiva beteenden som överdriven fixering till att valla nästan allt som rör sig, ex bilar, cyklar, människor.

Med rätt fostran och livsförutsättningar, där dess arbetsvillighet och energi tas till vara blir border collien en harmonisk hund som är lyhörd mot sin ägare.